Regulamin

1. Wprowadzenie Witamy w SomeRemedy, dostępnym pod adresem https://someremedy.com/ . Niniejszy regulamin określa zasady i regulacje korzystania ze strony internetowej SomeRemedy. Wchodząc na tę stronę internetową, zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z SomeRemedy, jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami określonymi na tej stronie.

2. Treść Cała zawartość dostępna na SomeRemedy służy wyłącznie celom informacyjnym. Właściciel tego bloga nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności i kompletności jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie lub znalezionych po kliknięciu dowolnego łącza na tej stronie. Poglądy i opinie wyrażone na tym blogu są wyłącznie poglądami autora.

3. Zastrzeżenie Wszystkie treści SomeRemedy są dostarczane „takie, jakie są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw.

4. Ograniczenie odpowiedzialności W żadnym przypadku SomeRemedy nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym, bez ograniczeń, straty lub szkody pośrednie lub wtórne, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających lub związanych z , korzystanie z tej witryny.

5. Osobiste opinie Treści, poglądy i opinie wyrażone w SomeRemedy są własnością autora i niekoniecznie odzwierciedlają lub reprezentują poglądy i opinie jakiejkolwiek instytucji, organizacji lub osoby, z którą autor może być powiązany lub nie o charakterze zawodowym lub osobistym, chyba że zostało to wyraźnie określone.

6. Komentarze Komentarze są mile widziane. Jednakże właściciel bloga zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich komentarzy przesłanych do tego bloga bez uprzedzenia. Właściciel bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

7. Modyfikacje SomeRemedy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany będą wiążące i skuteczne natychmiast po opublikowaniu poprawionej Umowy na naszej stronie internetowej.

8. Prawo właściwe Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową SomeRemedy podlegają prawu stanu Waszyngton w USA, bez względu na przepisy kolizyjne.